โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

ระบบถูกย้ายไปที่ใหม่กรุณากดปุ่มด้านล่าง

Avatar

กรมการปกครอง

server GDCC.23

คู่มือการทำงานเบื้องต้น

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

  กรมการปกครอง ได้พัฒนา platform โครงการตำบลบูรณาการ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน และตำแหน่งสถานที่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
  กรมการปกครอง ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดมาตรฐานการทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อ การรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม ปกป้องความเป็นส่วนตัว รักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานให้ปลอดภัย

   กรมการปกครองขอเข้าถึงข้อมูลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 2 หัวข้อ เพื่อให้สิทธิ์อย่างเต็มที่
1. surveytambon.dopa.go.th ต้องการที่จะใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของผู้ปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยในระหว่างใช้โปรแกรม
2. ข้อมูลส่วนตัวบุคคล เช่น เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล ในการเข้าใช้งาน


ขั้นตอนนี้อาจแตกต่างกันไปตามเว็บเบราว์เซอร์ หรือแพลทฟอร์ม (เดสก์ท็อป หรืออุปกรณ์มือถือ) ที่คุณใช้
  • Chrome (เดสก์ท็อป): คลิกเพิ่มเติม (ไอคอนสามจุด) ตรงมุมขวาบน > การตั้งค่า > ขั้นสูง > ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย > การตั้งค่าเว็บไซต์ > การอนุญาต > ตำแหน่ง โดยคุณสามารถเลือกบล็อคหรือยินยอมให้เว็บไซต์เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้
  • Safari (iOS): ขั้นแรก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดเลือกชมส่วนตัว - Safari จะบล็อคบริการหาตำแหน่งที่ตั้งโดยอัตโนมัติในระหว่างที่ใช้โหมดนี้ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า iOS > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง > Safari แล้วตรวจสอบว่าคุณให้สิทธิ์ Safari ในการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ "ในระหว่างใช้แอป"
  • Setting >Privacy>Location Services> ON